מפת אתר / מבנה האתר   לדף הבית
ספר קובל : ספר עדות וזיכרון לקהילת קובל שעלה עליה הכורת.  דף הבית
גוויל מוצל : גוויל תורה מוצל מאש שנמצא בחצר ביתו של תושב קובל, באיזור בית התפילה הקטן.
אודות הארגון : תולדות ארגון יוצאי קובל בישראל, מאורעות, אנשים ופעילויות.  אודות
     הארגון
לקריאה נוספת : מאורעות, אנשים ופעילות בוועד אירגון יוצאי קובל בישראל  
מסמכי הוועד    
כתב-עת הארגון : כתב-עת דו שנתי. חוברות מידע והנצחה.
ספרים בארכיון קובל : ספרי שואה, ספרי קהילות, ספרי הנצחה, ספרי דור ראשון ודור שני.
יהודי קובל : תולדות יהודי קובל אשר בחבל ווהלין שבאוקראינה, משנת 1536 עד תקופת השואה.  תולדות
מקור השם - קובל  
לקריאה נוספת : רזניק, צבי. "קובל". ילקוט ווהלין ד' מ, 1985  
אמרי (פייגנברג), רחל. "יורדים: ממסעותי בפולין". דבר, 1391, 2    
כרוז פולני אנטישמי - 1929    
"קובל". אתר המרכז העירוני להנצחה, תיעוד, חקר ולמידת השואה. עיריית פתח-תקווה    
גבירצמן, בני, מתרגם. "תקציר תולדות העיר קובל". פנקס קובל, 2006    
"קובל". פנקס הקהילות. כרך ה'. ווהלין ופולסיה, תש"ן.    
מדריך העסקים בפולין, 1921. רשימת סוחרים ובעלי מקצוע בקובל.    
אתר גניאלוגיה יהודית   JewishGen Shtetlinks: Kovel, Ukraine    
קובל בתמונות - קובל מימים עברו באתר אוקראיני    
בית-הכנסת הגדול : תולדותיו מהמאה ה- 19 עד היום בו רוכזה בו שארית יהודי קובל שנתפסו ונרצחו באכזריות.
לקריאה נוספת : גבירצמן, בנימין. "בית הכנסת שהפך לשער הגיהינום"  
מנדל, אלי."תמונה במילים"    
החריתות על קירות בית-הכנסת  
ספר קובל עמודים : 249-252 ; 427-438  
חינוך, תרבות וציונות : חיי התרבות והחינוך בקובל שנעו מבית המדרש ומביה"כ אל מקורות ההשכלה והציונות .
לקריאה נוספת : ספר ידידות והערכה של העם הפולני לארה"ב  
גימנסיה "תרבות" : הגימנסיה העברית בקובל, אחד ממוקדי חיי התרבות בעיר. מקימה ומנהלה- אשר פרנקפורט.
לקריאה נוספת : היינוך, א'. "הגימנסיה העברית בקובל". פנקס קובל. גבירצמן, בני, מתרגם מיידיש  
אברך, יוסף. "שיעור קומה : ליובל החמישים של אשר פרנקפורט"    
גימנסיה "קלרה ארליך" : הגימנסיה העברית-פולנית בקובל. נוסדה ב-1921 ע"י מורה צעירה - קלרה דוידובנה ארליך.
לקריאה נוספת : עדותו של צבי חיים פולישוק, בוגר מחזור 1932 (חוברת הנצחה מס' 21)  
בי"ס יסודי-עברי "קלומל" : בית הספר העממי-עברי השני שהוקם בקובל. היה ממוקם בעיר הישנה.
עיתונות ועיתונאים בקובל : עיתונים ועיתונאים בקובל. קול קובל, חיינו, על המשמר, חיי קובל, עיתון קיר.
ארגוני ספורט בקובל : ארגוני ספורט בקובל: מכבי, בר-כוכבא, קדימה, לגיה, חשמונאה.
לקריאה נוספת : אריכא, יוסף. "שרטוטי מראות ודמויות: ארגוני ספורט". ספר קובל תשי"ז 58 - 60  
קטע מתוך ראיון עם משה-מיכל פרידמן בורשה, 2004  
זיו (ליברזון), מרדכי. "על חיי הספורט בקובל היהודית עד לפרוץ מלחמת העולם השנייה"  
תקנון קבוצת "קדימה" (מארכיונו של שלמה קנטור, באדיבות ארכיון קיבוץ יגור)  
קנטור, שלמה. מתוך ספר זכרונותיו, על הספורט בקובל ועל קבוצת "קדימה"  
תרומות לישוב בארץ : קרן היסוד, קרן קיימת ועוד.
בתי קברות בקובל : בתי עלמין, בתי קברות יהודיים בקובל וסביבתה בחבל ווהלין, אוקראינה.
לקריאה נוספת : פשצ'וק אלנה. "בית קברות יהודי כמקור לחקר ההיסטוריה של יהודי קובל"  
2012 - שברי מצבות בבית הקברות החדש בקובל. סרטון - ענת פרלמוטר    
שברי מצבות שנמצאו ב- 2011  
ספר קובל. מבואות על בתי קברות  
על בתי הקברות בקובל. מתוך שיחות עם יוצאי העיר ותושביה  
מצבות שהיו    
הלוויות בקובל    
מודעות אבל בקובל    
אזור בית הקברות החדש, 2007    
אתר - http://www.jewishgen.org    
קיבוצי הכשרה לעולים לא"י : קיבוצי הכשרה שהקימו תנועות הנוער וארגון החלוץ ברחבי פולין, עבור בני קובל המועמדים
 לעלייה ארצה, כדוגמת הכשרת קולוסובה, הכשרת ביאלסטוק, הכשרת ראדום ועוד  
לקריאה נוספת : ספר קובל תשי"ז, 289-280  
פליטים בקובל 1939 - 1941 : עם פלישת הנאצים למערב פולין בראשון לספטמבר 1939, ברחו כ- 250.000 פליטים, רובם
                 יהודים, ממערב פולין מזרחה אל מעבר לנהר הבוג. רבים עברו דרך העיר קובל ולא מעטים השתקעו בה.  
לקריאה נוספת : פורן, זלמן. "המטבח לפליטים". ספר קובל, תשי"ז 396 - 397 - על ר' נחמיה בר מקובל  
רפפורט, י. " ר' נחמיה מקובל" ; מיידיש - בני גבירצמן - על ר' נחמיה בר מקובל    
קשב, בתיה. "פליטים". דבר, 1954    
גוטמן, ישראל. מרד הנצורים : מרדכי אנילביץ' ומלחמת גיטו וארשה / מרחביה: ספרית פועלים, (תשכ"ג). - מרדכי אנילביץ מגיע לקובל כפליט    
ספקטור שמואל. "היהודים תחת השלטון הסובייטי". שואת יהודי ווהלין : 1941-1944 . ירושלים : יד ושם ; הפדרציה של יהודי ווהלין, תשמ"ו 6891, 28 - 41    
יהודי מצ'יוב : תולדות קהילת יהודי מצ'יוב בחבל ווהלין, אוקראינה.
מקור השם - מצ'יוב  
לקריאה נוספת : "מצ'יוב". פנקס הקהילות. כרך ה'. ווהלין ופולסיה, תש"ן.  
"מצ'יוב". אתר המרכז העירוני להנצחה, תיעוד, חקר ולמידת השואה. עיריית פתח-תקווה    
לאתר מצ'יוב הישן באנגלית    
ישובי יהודים במחוז קובל : תקצירי נתונים על כל הקהילות היהודיות במחוז קובל, כולל מפת המחוז והישובים.
בקובל : קובל בתקופת השואה והשמדת כל יהודיה בגיא ההריגה - בכובה ובבית הכנסת הגדול בעיר.  השואה
בכובה - גיא ההריגה : כפר סמוך לקובל בו נרצחו ביריות רוב יהודי העיר, והושלכו לבורות.  
הכתובות על קירות בית הכנסת : המילים שנחרתו בצפרניים ודם, על קירות הית הכנסת הגדול, לפני הרצח .  
סיפורו של יוסף אברך : סיפור גבורתו של יוסף אברך - מורה בגימנסיה "תרבות", בעת האקציה הראשונה בקובל  
לקריאה נוספת : רשימת נספים מתוך הספר "פנקס קובל" שיצא לאור בארגנטיה 1951  
גבירצמן, בנימין. "בית הכנסת שהפך לשער הגיהינום"    
גרייף, גדעון. "הצוואות שהותירו קדושי קהילת קובל ומשמעותן"    
בעבטשוק, משה. עדות ראייה    
זיסקינד, סופיה (שורץ, צופיה). "הנאצים בקובל". שיחה עם צבי רז    
פנטורין, פנחס. "חורבן קובל", ארכיון יד-ושם (עדות)    
רוזמרין, יעקב. גבורתם של החלשים: זכרונותיו של יוצא וואלין.
חדרה : י’ רוזמרין, תשנ"ה 4991, 251-242
   
חקירת שואת קובל ע"י הרוסים    
משפט רוצחי יהדות קובל    
כרוז פולני אנטישמי - 1929    
מפת אתרי הרצח    
גילברט, מרטין. אטלס השואה    
פליטים בקובל 1939 - 1941 : עם פלישת הנאצים למערב פולין, ברחו מזרחה כ- 250,000 פליטים, רובם יהודים שחנו בקובל
מרי, לוחמה וגבורה : התנגדות וגבורה של יהודים שלא נכנעו, התנגדו, ברחו, הסתתרו והצטרפו לפרטיזנים.
לקריאה נוספת : רז, צבי. איסוף החומר  
חוברות ההנצחה של ארגון יוצאי קובל    
אתר "יד ושם"    
מסמכי "יד ושם"    
אתר הפרטיזנים. בית לוחמי הגיטאות    
אתר ארגון הפרטיזנים לוחמי ומורדי הגטאות    
משפט רוצחי יהדות קובל    
כתב אשמה. עדויות    
ספר קובל. 1957    
פנקס קובל. ארגנטינה, 1951    
פרלמוטר, שלמה. "הכתובות בבית הכנסת בקובל". ילקוט מורשת ל"ה 53, 3891, 151-131    
קופרברג, יצחק. "נקמתי בנאצים ובעוזריהם". ילקוט ווהלין 55-65, 50    
ליבנה, נתן. כאורנים גבהו: פרטיזנים יהודים ביערות ווהלין. איגוד ווהלין, תש"ם    
שריד, לוי אריה. במבחן הענות והפדות: התנועות החלוציות בפולין בשואה ולאחריה, 9491-9391.
תל אביב : מורשת, תשנ"ז 1997
   
פרליס, רבקה. תנועות הנוער החלוציות בפולין הכבושה.
תל-אביב : בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד, תשמ"ז, 1987
   
פרסומי הוועדה להנצחה    
משפט אולדנבורג : המשפט שנערך בעיר אולדנבורג בגרמניה, לשני הנאצים רוצחי יהודי קובל
במצ'יוב : שואת יהודי קהילת מצ'יוב.
ניצולים : ניצולי קובל ומצ'יוב ששרדו את השואה. רובם עלו לישראל
חסידי אומות עולם : סיפורי ההצלה והגבורה של חסידי אומות עולם מקובל וסביבתה, אוקראינים ופולנים.
אוקראינים : חסידי אומות עולם אוקראינים, מקובל וסביבתה.  
משפ' אומליאניוק : רינה יוגב בת יונה גרויסר על משפחת אומליאניוק  
פולנים : חסידי אומות עולם פולנים, מקובל וסביבתה.  
משפ' וולושינסקי : ברוניה וסרמן-אקהאוס, על גב' וולושינסקי  
משפ' קמיטה : שרה (סופיה) ברונשטיין לבית גבירצמן, על משפחת קמיטה  
משפ' שימקביץ' : עדות אוגוסטה (גוטקה) זיסקינד ל "יד ושם", .על משפחת - שימקביץ' (Szymkiewicz)  
חלוצים בארץ ישראל : קורות יהודי קובל ומצ'יוב בארץ ישראל, שעלו לארץ לפני מלחמת העולם השנייה.  בארץ
חללי המלחמות ופעולות האיבה : חללי מלחמות ופעולות איבה מקרב יוצאי קובל ובני משפחותיהם.
אנדרטאות : אנדרטאות ומצבות, בארץ ובחו"ל, לזכר קהילת קובל, קהילת מצ'יוב וקהילות יהודיות בפלך ווהלין.  הנצחה
דפי משפחות : דפי משפחה של יוצאי קובל, מצ'יוב והסביבה. בכל דף ביוגרפיה קצרה ותמונות קרובי המשפחה.
עמודה 7 עמודה 6 עמודה 5 עמודה 4 עמודה 3 עמודה 2 עמודה 1
משפחת רייכשטול משפחת פרלמוטר משפחת סגל יהושע משפחת טורצ'ין משפחת הינוך משה משפחת ברנר משפחת אברך
משפחת רייף משפחת פרנקפורט משפחת סויניוך משפחת לברטוב משפחת הינוך שמחה משפחת גודיס משפחת אגבר
משפחת שויב משפחת צורף משפחת סיקולר משפחת ליכט מאיר משפחת הרבטי משפחת גוטמן שמואל משפחת אינגבר
משפחת שוסטר משפחת קופלברג משפחת פולישוק משפחת ליכט משה משפחת וזה משפחת גולדמן משפחת אנטין
משפחת שטיין משפחת קלוניצקי משפחת פיש משפחת ליכטשטיין משפחת ויינר משפחת גולדשטיין משפחת ארליך אפרים
משפחת שיינבוים משפחת קלקה משפחת פלוט משפחת למדין משפחת ויסברוט משפחת גיבור משפחת ארליך הרן
משפחת שייניס משפחת קנטור משפחת פנטורין משפחת מוטיוק משפחת וקס משפחת גיברץ משפחת ארליך יהושע
משפחת שינדל משפחת רבינר משפחת פרוסמןן משפחת מילשטיין משפחת ורבר משפחת גיטליס משפחת בבצ'וק
משפחת שיפמן משפחת רוזינקו משפחת פריד אהרון משפחת מלניצר משפחת זיסקינד משפחת גיטקליג משפחת בוים
משפחת שכטר משפחת רוזנצוויג משפחת פרידמן משפחת מנדל משפחת זלצר משפחת גרויסר משפחת בורק
משפחת שניצר משפחת רויטנברג משפחת פרל זכריה משפחת מנדלבוים משפחת זסק משפחת גרייבר משפחת בקר
משפחת שפילמן משפחת רופה משפחת פרל משה משפחת מרדר משפחת חסיס משפחת גרינבלט משפחת בר, אפרים
משפחת שקולניק משפחת ריידר   משפחת מרדר (מצ') משפחת טברסקי משפחת דוביצקי משפחת בר, דובה
      משפחת סאס משפחת טויב מאיר משפחת דרוג משפחת בר, נחמיה
        משפחת טויב צבי   משפחת ברזניאק
דברים לזכרם : דברי חברים וקרובים לזכר יקיריהם יוצאי קובל.
חוברות הנצחה : חוברות מידע והנצחה. כתב-עת דו שנתי היוצא לאור ע"י ארגון יוצאי קובל בישראל.
ספרים בארכיון קובל : ספרי שואה, ספרי קהילות, ספרי הנצחה, ספרי דור ראשון ודור שני.
מוזיאון חפצים : גלריית תמונות של חפצים מבתי היהודים בקובל. חפצים ששרדו והגיעו ארצה בדרכים שונות.
מוזיאון מסמכים : מוזיאון מקוון של מסמכים, תעודות, מכתבים וגלויות של יוצאי קובל, עד עלייתם ארצה.
חסידי אומות עולם : פולנים ואוקראינים מחבל ווהלין שבאומץ וגבורה הצילו יהודים בתקופת השואה.
הנופלים בארץ : רשימת חללים של יוצאי קובל ובני משפחותיהם, ממלחמות ופעולות איבה.
מפות שונות מתקופות שונות של העיר קובל ושל עיירות יהודיות נוספות בחבל ווהלין.  מפות
חדשות והודעות : חדשות והודעות הארגון על טכסים, אזכרות, טיולים ומידע לניצולי השואה.  הודעות
מודעות אבל : מודעות על יוצאי קובל שהלכו לעולמם.
עידכונים באתר : רשימה כרונולוגית מעודכנת, של עידכונים באתר, שינויים, הוספת מידע, הוסםת דפים וכיוצ"ב
בחו"ל ובקובל : תמונות מאירועים ופעילויות של הארגון ושל יוצאי קובל. אזכרות, מסיבות, טיולים, פגישות, בקובל ובחו"ל.  אירועים
בישראל : תמונות מאירועים ופעילויות של הארגון ושל יוצאי קובל. אזכרות, מסיבות, טיולים, פגישות, בארץ \ מדינת ישראל.
קישורים לאתרי שואה, אתרי מידע תמיכה וסיוע לניצולי השואה ואתרי קהילות בשואה.  קישורים
צרו קשר : ניתן לצור קשר עם חברי הנהלת וועד הארגון, באמצעות הדואר, הטלפון והדואר אלקטרוני.  צרו קשר
חיפוש קרובים : תמונות ופרטים ביוגרפיים לאיתור יוצאי קובל שגורלם אינו ידוע.
ספר אורחים : ספר תגובותייהם של המבקרים באתר .
סיורים בקובל, מצ'יוב ובכל חבל ווהלין. מפות קובל, תמונות , מידע למבקרים, רשמי מסע.  סיורים
קישורים לאוספי תמונות מקובל, מצ'יוב והסביבה, באתר זה ובאתרים אחרים ברשת.  תמונות
הצגה גרפית של מבנה האתר על כל דפיו, ואפשרות קישור לכל הדפים.  מפת אתר
דף הבית באנגלית  English
Contact Us Guestbook Signing the Guestbook Pictures Site Updates
English מפת האתר עידכונים באתר תמונות סיורים בקובל חיפוש קרובים דפי משפחות ספר אורחים
The Israeli Organization of The Jews of Kovel and its Surroundings     ארגון יוצאי קובל והסביבה בישראל
Shira Reshef - Website Building & Seo     שירה רשף - עיצוב, בנייה וקידום אתרים