Pejrel, Perel משפחת פרל זכריה

ע"פ ראיון עם חנה כהן-פרל ודפי עד יד-ושם

 
אבות המשפחה הידועים הם ארבעה אחים שגרו בקובל: יוסף-לייב, זכריה, משה, ברוך. שמות הוריהם כנראה בנימין ומלכה .
- יוסף-לייב - התגורר ברח' וורשבסקה בקובל. פרטים נוספים אינם ידועים .
- משה פרל - ( ראו דף משפחת פרל משה )
- ברוך פרל (אין וודאות מוחלטת לגבי המידע אודותיו) ( ראו דף חיפוש קרובים ) יליד 1880, חנווני בקובל. נישא לאסתר בת יהודה וטובה ברונשטיין שגרו בטריסק (צאצאי ילדי יהודה וטובה ברונשטיין הם גבאי סנדר, שלמה גרובר, יהודה פלטיאלי המנציחים בדפי העד) ברוך ואסתר גרו ברח' פייסקובה 9 בקובל. בני הזוג נספו בקובל.
ילדיהם הידועים:
- - שלמה יליד 1905, חנווני, רווק. נספה בקובל.
- - יוסף יליד 1903, פקיד, רווק. נספה בקובל.
- - בנימין יליד 1900 שנישא לפייגע רחל ילידת 1910 בת שפרה ויצחק-שלמה ברונשטיין בקובל. בני הזוג עברו לרובנו, בנימין שימש כסוכן. בני הזוג נרצחו ברובנו.
- זכריה יליד 1860 ב- רדוביץ' Radowicze (כפר בנפת קובל סמוך לטריסק) שם חכר אדמות מבעל אחוזה. אח"כ בקובל ברח' מיצקביצ'ה אכסניה לכפריים הבאים לשוק השבועי. לסבא היו 4-5 אחים. אשתו חנה נפטרה, ילדהם הידועים משה וצירל. יוכבד היא אשתו השנייה של זכריה, ללא ילדים. בני הזוג נספו בשואה.
- - משה בן של זכריה, יליד 1896. נישא לזהבה-גולדה ילידת 1895 בת רחל ואפרים בר Bar, משפחה שמקורה מהעיירה הסמוכה טריסק. ראה משפחת בר. משה היה ראש הקהילה היהודית בקובל לפני המלחמה, מנהל בנק ובית הקולנוע. מראשי המנהיגים הציונים בקובל. מגורים ברח' מיצקביצ'ה 5. שתי בנות להם: חנה ושושנה. בני הזוג הסתתרו בלבוב בתקופת הכיבוש הרוסי. נספו בשואה בקובל.
- - - חנה, ילידת 1919 בוגרת גימנסייה "תרבות" בקובל. עלתה ארצה בשנת 1937 בסרטיפיקט סטודנטים ללימודי ביולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. חנה נישאה לאלכסנדר כהן (מי שהיה מנהל המכון למחקר ביולוגי בנס-ציונה). נולדו להם שני ילדים: רותי ויורם החי עם משפחתו בקבוץ כפר עזה.
- - - שושנה ילידת 1922 פעילה בתנועת השומר הצעיר בקובל. סטודנטית באוניברסיטת לבוב. מראשי הפעילים הציוניים במחתרת בווהלין בזמן הרוסים
(1939-41). עם הכיבוש הנאצי נתפסה ונורתה ליד הבית בקובל.
- - צירל בתו של זכריה, ילידת 1890. נישאה לנחמיה בר, התגוררו במגיסטרסקה 5 בקובל. ( ראו דף משפחת אפרים בר )
 
 
 
 
 
חנה זיידל חנה פרל, איטקה רייכשטול
חנה זיידל ואמה (אחותה של זהבה פרל לבית בר)
1935. חנה פרל וחברתה איטקה רייכשטול. בפתח ביתה של חנה, רח' מיצקביצ'ה 5 בקובל
חנה ושושנה פרל
1936. קיץ בקובל. חנה ואחותה שושנה פרל מטיילות ברח' וורשבסקה
1939."ליקירותיי מאחותכן האוהבת שושנה" כותבה חנה על התמונה ששלחה ארצה
משה וגולדה פרל
1938 פורים. משה וגולדה פרל מימין. בנשף טאז (ארגון תמיכה רפואית)
גולדה פרל חנה פרל חנה פרל, ניורה לנדאו
גולדה פרל לבית בר עם אמא של יוסף מילשטיין ברח' וורשבסקה (יוסף, בן מחזורה של חנה פרל שגם הוא עלה ארצה)
1935. חורף קובלאי מושלג. חנה פרל במרכז עם חברות. רח' לוצקה. ברקע מימין טחנת הקמח של ארמרניק.
1936 קובל. חנה פרל (מימין) עם חברתה הטובה ניורה לנדאו. ניורה כותבת בעברית על גב התמונה: "חנהלה! מוטב שתזכירי ותביטי, מאשר תביטי ותזכרי"
על קירות כית הכנסת כותבת ניורה בפולנית לפני הרצחה: "23.8.42 ניורה רייבר-לנדאו תמות היום. מה מאוד חפצתי לחיות"

חזרה לדף קובל - דפי משפחות