משפחת מרדר / Marder

 
 
אבי המשפחה נוח-דב מרדר מהעיירה מצ'יוב נישא לאסתר-חיה רובינשטיין (ראו למטה), ילידת מצ'יוב 1850, בתם של שמעון ורבקה רובינשטין. השיא אותם הרב הגאון מטריסק כשאסתר-חיה היתה בת 13. לאחר שהתאלמנה עברה לגור בבית בתה חסיה בקובל. בת כ-93 היתה כשנרצחה ע"י הנאצים. ילדיהם: 
- יצחק הבכור (1869), יצרן שמיכות מצליח, גביר המשפחה, נישא ללאה. ילדיהם:
- -
פרידה (1888), נישאה לנפתלי שטילמן (1883), חיו בלוצק. ילדיהם: פיפה (1920), דוד (1923). נספו בקובל. - - חסיה (1891), נישאה, חיתה ונספתה ברוזישץ'. - - משה-מעשיל (1893), חי בקובל. נישא לדבורה ילדיהם: דוד-יוסף וחיים. נספו בשואה. - - רבקה (1895) חיתה ונספתה בקובל. - - דוד נישא לברטי, חיו בקובל. ילדיהם: שרה (1930), חיים (1932). נספו בשואה. - - חנה היחידה שנותרה מהמשפחה. עלתה ארצה לפני המלחמה, נישאה לצבי פרנקל, גרו בקרית אונו. בנם אמציה (1942) נישא לינקה (1944), גרים בקרית אונו ולהם 3 ילדים.
- רחל נישאה ליעקב ביין מקובל. ילדיהם: - - ברטה נישאה לבן רובנו, ללא ילדים. - - נוח עלה ארצה ונישא לריבה חניס בת קובל והקימו משפחה.
- גיטל-גיזלה (1890) חיה ונספתה בשואה בעיירה אוסטרוג יחד עם בתה נחמה-דבורה ילידת 1915 (עדות נוח-דב זלצר ביד ושם)
- שרה נישאה לדוד כגן מקובל שעסק בייצור חומץ. ילדיהם:
- -
פועה-פייה (1906-1977) נישאה לקובלאי יונה רובין (1906-1988). ברחו לרוסיה ועלו ארצה עם 2 ילדיהם: - - - רחל, נישאה ולה 2 ילדים. - - - יצחק, נישא לנילי ולהם 3 ילדים. - - נוח ברח לרוסיה עם כניסת הנאצים לקובל, נישא כנראה למקומית וחי ברוסיה. - - שמעון, נישא כנראה בקובל, היגר בשנות ה- 20 לפילדלפיה ועבד כשוחט-בודק. נולדו לו 2 בנות שהקימו משפחות. - - מאיר, רווק, חי בוורשה, ברח לרוסיה. היגר לארה"ב לאחר המלחמה והצטרף לאחיו המבוסס שמעון.
- דוד נשוי עם בת. נהרג כנראה במלה"ע-I. אשתו עזבה את קובל ועקבותיה נעלמו.
- חסיה בת הזקונים, נישאה ליעקב זלצר והקימה משפחה (ראו דף משפחת זלצר)
* * * * * * * * * *
משפחת רובינשטיין ממצ'יוב: למל ממלניצ'ה, אח של אסתר-חיה אשת נוח-דב מרדר. בתו פסיה-איטה התחתנה ונסעה לדנוור ארה"ב והקימה משפחה.
* * * * * * * * * *
משפחות מרדר נוספות ממצ'יוב:
• יעקב ומנוחה מרדר וילדיהם: שיינדל (1918) נספתה, יוסל (1923)
• יעקב (1885) מרדר בן פרץ ורייזל
הנציח את הנזכרים למעלה קרוב המשפחה יוסף אייזנפרסר
• שרה ופרץ מרדר וילדיהם: יצחק ומרדכי
• שרה וחיים מרדר
 
 
לאה ויצחק מרדר אסתר חיה מרדר
בן - יצחק מרדר
ואשתו לאה
אם - אסתר-חיה מרדר
לבית רובינשטיין
משפחת מרדר
משפחת יצחק מרדר
דוד מרדר
דוד מרדר בנו של יצחק
שרה בת דוד מרדר משה מרדר
שרה בת ברטי ודוד מרדר,
נכדתו של יצחק מרדר
משה מרדר
בנו של יצחק
חנה מרדר ומאיר כגן נחמה ושייקה פלדמן נוח-דב זלצר נוח ביין נוח-דב זלצר
שנות ה- 30 בקובל.
ברקע- בית מרקחת פרידריכסון.
חנה מרדר (לימים פרנקל)
בת יצחק ומאיר כגן
בן שרה לבית מרדר.
משמאל: נחמה (בת חסיה
לבית מרדר), בעלה שייקה
פלדמן ואידה קרמר
חסיה מרדר.
נישאה ליעקב זלצר
נוח ביין
בנה החלוץ של רחל מרדר
נוח-דב זלצר, בן חסיה
לבית מרדר,
במדי הצבא האדום

חזרה לדף קובל - דפי משפחות