משפחת פריד אהרון / Fried

התמונות: מאלבומה של חיה ליפשיץ-פריד, באדיבות הבת יעל שהם והארכיון לתולדות פתח-תקווה ע"ש עודד ירקוני.
 
אבות המשפחה: אהרון פריד ורבקה לבית צ'ציק (ראו למטה). אהרון עסק במסחר יערות. גרו בעיירה הרוסית אלבסק, בה נולדו שלושת ילדיהם. עם פרוץ המהפכה הקומוניסטית, ברחו לשטחה של אוקרינה (אז בשלטון פולניה), התיישבו לתקופה קצרה ברוקיטנה, עברו לסרני ואח"כ עברו להתגורר בקובל. ב- 1937 עלו ארצה בעקבות ילדיהם שכבר היו מבוססים בארץ. בני הזוג השתקעו בהרצליה, שם פתח אהרון חנות מכולת והיה גבאי בבית כנסת מקומי. ילדיהם:
- חיה , ילידת 1908, תלמידת הגימנסיה הפולנית בקובל (שקדמה לגימנסיה העברית וזו שביידיש). היתה פעילה ב"השומר הצעיר" (שכבת המייסדים), ב"החלוץ" ובהכשרת קלוסובה, בקיבוץ חוצבי האבנים ע"ש יוסף טרומפלדור. ב- 1931 התחתנה עם יעקב ליפשיץ מהעיירה רוקיטנה בווהלין, גם הוא חניך בהכשרה. ב- 1932 עלו ארצה והתיישבו בקבוץ גבעת השלושה. ילדיהם הקימו משפחות בישראל:
- - אורה , ילידת 1935 נפטרה כבת שנה ממגפה בבית הילדים בקיבוץ || אורי, יליד 1936, צייר נודע בארץ || יעל, לימים שהם, ילידת 1939 || ישי יליד 1947.
- ברכה (בוניק), נישאה בקובל לאברהם ברונזפט (גורלי). עלו ארצה ב- 1934 והשתקעו בת"א. אברהם התמנה לפרקליט הצבאי הראשון. ילדיהם:
רני יליד 1937 || חמי || חגית, לימים מלצר. הקימו משפחות בישראל.
- פנחס, יליד 1913, למד בגימנסיה "תרבות" בקובל, חניך בית"ר, עלה ארצה ב- 1933 וגר בהרצליה. פעיל באצ"ל בת"א, נישא לפרידה. לזוג לא היו ילדים. לאחר מלחמת העולם השנייה נישא בשנית לטובי ילידת הונגריה ניצולת אושוויץ. ילדיהם:
- - מרדכי הבכור || אהרונה, לימים אבני. הקימו משפחות בישראל.
בני אחיו של אהרון פריד, גם הם עלו ארצה:
- יוסף, נישא לברוריה ולהם שתי בנות.
- חוה, נישאה לבן משפחת רוזנצוייג ולהם 3 ילדים: עמוס, אשר, יהודה.
משפחת צ'ציק:
חיה וקלמן צ'צ'יק מהעיירה בוקצ'ה. 3 בנות מ- 9 ילדיהם, הגיעו לשיבה טובה בהרצליה ונקברו בה:
- רבקה אשת אהרון פריד (דף משפחה זה)
- בלה, אחות במקצועה התחתנה עם דר' פנחס בלצ'ן מקישינייב. דר' בלצן נהג להגיע לחוליו עם עגלה רתומה לחמור. בנותיהם: חיה, נישאה למשה שמואלי ולהם שלושה ילדים || חנה, נישאה לדוד מודעי, לימים פרופ' לנפרולוגיה (אחיו של יצחק מודעי שר האוצר).
- אסתר, האחות הצעירה שאמה נפטרה בשעת לידתה, נישאה לאברהם פורטמן (פורת). בניהם: אשר פורת, מראשוני הטייסים בחיל האוויר, נהרג במסגרת אימונים || קלמן, ממקימי באר שבע לאחר מלחמת השחרור והמהנדס הראשי של משרד השיכון בעיר בה נקרא רחוב על שמו. בנו ונכדיו טייסים בחיל האוויר.
משפחת פריד - מקורות נוספים לעיון:
- שוהם, יעל. "הכשרת קלוסובה":
   מצגת להורדה || המצגת כחוברת
אהרון פריד רבקה ואהרון פריד
אהרון פריד רח' וורשבסקה בקובל.
רבקה ואהרון פריד ובתם ברכה
חייקה פריד, אורה שיינבוים, ז'ניה מלמד
19.6.1926 משמאל: חייקה פריד, אורה שיינבוים,
ז'ניה מלמד. תלמידות התיכון הפולני בקובל.
חיה וברכה פריד חיה פריד
10.12.1927 קובל.
יושבות משמאל: חייקה
וברכה פריד, עם חברות
חייקה פריד
האחים פריד בקובל
קובל 1930. האחים פריד: ברכה, פנחס, חייקה
החלוץ בקובל ברכה פריד האחים פריד בארץ משפחת  פריד בהרצליה
9.1.1931. מראשי "החלוץ" בקובל. יושבים מימין:
חייקה פריד, אריה צ'לין, לוי שורץ, ישעיה-לייב בר.
עומדים מימין: אלי מנדל, מרדכי ארליך, פסח לוונברג.
ברכה גורלי לבית פריד שלושת בני פריד בארץ ישראל.
מימין: ברכה, חייקה, פנחס
1937. רבקה ואהרון פריד בהגיעם להרצליה, בה קנו מגרש עוד בהיותם בקובל. עומדים מימין: פנחס במדי ביתר, ברכה, בלתי מזוהה.

חזרה לדף קובל - דפי משפחות