משפחת גולדמן / מידע על פי יוסף גולדמן

יהודה אריה גולדמן
שורשי משפחת גולדמן אינם מקובל, אך צאצאי המשפחה התערו בעיר ובבני קובל.
אב המשפחה הידוע הינו יהודה-אריה גולדמן, שם אשתו כנראה איטקה- אידה. בני הזוג חיו בוורשה. יהודה-אריה היגר לארה"ב בעקבות בתו ובהמשך הצטרפה אליו גם אשתו. ילדיהם:
קלרה, נישאה ליהודי אמריקאי עשיר בשם וונדקוס. ילדיהם: זלמה ופול ובני משפחתם החיים בארה"ב.
אירה, רופאת שיניים שנישאה ל-ליפה קרנר, גם הוא רופא שיניים. בשנת 1939, עם פלישת הנאצים לפולין, ברחו בני הזוג לקובל. ליפה היה פעיל ב- TOZ (האגודה לשמירת בריאות יהודים בפולין) בקובל. בתם זוסיה נספתה בשואה. הם ובנם איז'ו-ישראל יליד קובל, ניצלו, המשיכו וברחו מזרחה, עלו ארצה והשתקעו בחדרה.
ליזה, הצעירה בבנות נישאה להרץ סרף-כהן. הבעל סופר יידישאי.
חיים, הצעיר בבנים עלה ארצה כחלוץ בתחילת שנות ה-30. השתקע בקבוץ עין שמר והקים משפחה.
יצחק, נישא ונולדה לו בת. נספו בשואה.
דוד-ברוך, בכור האחים. נישא לנחמה פלוט מקובל (ראו דף משפחת פלוט) ונולדו להם בת ובן. בשנת 1924 עברה המשפחה לדנציג שם התגוררו עד שנת 1938. עם התגברות האנטישמיות בגרמניה המשפחה חזרה לקובל והמתינה שם לאישור הגירה לארה"ב. ילדיהם המשיכו לימודיהם בגימנסיה היהודית "קלרה ארליך". הסובייטים פלשו לווהלין והתקוות לעזוב את אירופה נגוזו. בני הזוג נספו בשואה. ילדיהם:
- אסתר, ילידת קובל 1922, דוברת גרמנית שע"פ השמועות הועסקה בעת הכיבוש
הנאצי בביה"ח הצבאי הגרמני כמזכירת המפקד שהזהיר אותה על ההשמדה.
יכלה לברוח, אך בחרה להישאר בגטו קובל עם האם והאב שהיה חולה לב.
- יוסף-איז'ו, יליד קובל 1924. בגיל 17 ברח מקובל במסגרת חברות בקומסומול. שרת בצבא האדום כקצין, נפצע קשה בקרבות עם הגרמנים, השתחרר והגיע ארצה דרך איטליה. שרת בצה"ל, נישא למרים לבית סטרוז'ינסקי אותה הכיר בצבא. ילדיהם: דוד-ברוך שנפטר בטרם עת ונחמה גיגי לה בנים ונכדים.
בני משפחה נוספים:
- פרץ גולדמן, לימים בן-זהב, בן דוד של דוד-ברוך עלה ארצה לפני המלחמה.
- בן ציון גוז בעל חנות ברח' ורשבסקה אשתו ממשפחת ויסמן.
- צוקרמן שהיה בקובל ספק מזון של הצבא הסובייטי לפני המלחמה.
משפחת גולדמן - מקורות נוספים לעיון:
עדות יוסף גולדמן ליד ושם. קטעים מהעדות:
חוברת הנצחה מס' 12 של הארגון, עמ' 46-55
 
 
 
אב המשפחה יהודה-אריה שהיגר לארה"ב
שם שימש גם כגבאי בבית כנסת.
משפחת גולדמן
וורשה, 1933. האם אידה גולדמן עם ילדיה, לפני נסיעתה לארה"ב. מימין: דוד-ברוך ואשתו נחמה, יצחק, אירה, האם אידה, חיים. למטה: זוסיה קרנר - הבת של אירה.
משפחות גולדמן, פלוט, שוורצבלט, פרץ
קובל 1938. תמונה משפחתית
דוד-ברוך וחיים גולדמן גולדמן
קובל 1939. דוד-ברוך גולדמן ואחיו הצעיר חיים - חלוץ שבא לביקור
קובל 1939. אמא ואבא: נחמה ודוד-ברוך, משמאל ילדיהם: אסתר ויוסף
קלרה גולדמן יוסף גולדמן לדיספולי, איטליה קרמונה, איטליה
ליזה סרף-כהן
קלרה האחות המבוגרת של אבא עם זלמה בתה על הסוס.
1946. תמונת יוסף גולדמן המוקדשת לידידתו מקובל, דורה גודיס לבית רופה
1946. לדיספולי-איטליה. קב' כדורגל, קבוץ בית"ר. יוסף גולדמן השוער, עם הכדור
1946. מצעד קבוץ בית"ר בקרמונה איטליה, לרגל חג מקומי. יוסי גולדמן במרכז, אחרי הדגלנית
1957. ד"ר ליזה סרף-כהן, אחותו הצעירה של אבא, רופאת ילדים בחדרה

חזרה לדף קובל - דפי משפחות