(Torezin, Turczin) משפחת טורצ'ין

  תולדות משפחת טורצ'ין
מנל טורצ'ין עם חברים מנדל, בלה ויצחק טורצ'ין
מימין: מנדל, שיינדל זסק, ארליך, יושב - מוניה מרדר (מרדור)
מימין: מנדל טורצ'ין
אחותו בלה, אחיו יצחק
נהר הטוריה ,קובל
קובל. חברי השומר הצעיר ליד גשר הבטון
שמעל נהר הטוריה. מנדל טורצ'ין עומד מימין
פנחס טורצ'ין בשומר הצעיר
חברי השומר הצעיר בקובל. עומד שני מימין - פנחס טורצ'ין.
מעיזבונו של יעקב גיברץ
שרה ליכטשיין, יעקב גיברץ, אלי מנדל, פייבל ארליך  ועוד
קובל 1930. חברי "השומר הצעיר" ה"קשישים" לפני עלייתם ארצה. שני מימין עומד - פנחס טורצ'ין. עוד בתמונה: יעקב גיברץ, מוטל קפלן, אהרון לוי, פייבל ארליך, שמעון צורף, שרה ליכטשיין-צורף, בלוט, מנדל דרוקר, אלי מנדל. מעיזבונם של שרה ושמעון צורף
פנחס טורצ'ין ושמעון צורף עם אלי מנדל בבית משפחת צורף מנדל ויצחק טורצ'ין יצחק טורצ'ין
סוזן פריזט ויצחק טורצ'ין
קובל תרפ"ח, 1928.
פנחס טורצ'ין ושמעון צורף מתוך צילום של קבוצת "גורדוניה" ע"י הסתדרות "השומר הצעיר". מעיזבונו של שמעון צורף
פנחס טורצ'ין ואלי מנדל
במסיבת חנוכה בבית משפחת צורף בקובל. מעיזבונה של לאה ז'רנינסקי-צורף
מנדל מימין עם האח יצחק במדי הבריגאדה
יצחק טורצ'ין, בשרות הבריגדה היהודית
יצחק טורצ'ין ןסוזן לבית פריזט
מקובל, ביום נישואיהם בפריז

חזרה לדף קובל - דפי משפחות