Licht / משפחת ליכט משה

 
 

משה ליכט, אחיו של מאיר-בר (ראו דף משפחה), נישא לחינקה-רחל. ילדיהם:

- שלמה, יליד 1887. נולד בקובל וחי בעיירה הסמוכה מצ'יוב כחייט. נישא לאסתר ולהם נולדה רחל ילידת 1915. נספו בשואה.
- אליהו, יליד 1889. נישא וחי בקמין-קושירסק. בנאי במקצועו. המשפחה נספתה.
- בתיה, ילידת 1905. נישאה למאיר-חיים ליסטהאוז, סוחר בקובל. ילדיהם חיה ואפרים. המשפחה נספתה בשואה (מידע: מיכאל ליסטהאוז, אחיו של מאיר-חיים)
- זלמן-זימע, יליד 1883. נגר בניין שנישא לחיה- גיטל ליכט, קרובת משפחה, בתו של מאיר-בר ורבקה (ראו דף משפ' ליכט מאיר-בר). התגוררו בעיר הישנה ברחוב שקולנה 18 (בבית הירושה המשפחתית) בצמוד לנחל הטוריה ולגשר טוריסק. בני הזוג נספו בשואה. ילדיהם:
- - מאיר-בר, יליד 1910. שרת בצבא הפולני, עבד עם אביו בנגרות. רווק. נספה.
- - מרדכי, יליד 1920. רווק. נספה.
- - חינקה-רחל, ילידת 1921. לא נישאה. נספתה
הבנים ששרדו את השואה ועלו ארצה:
- - משה יליד 1913. למד בבית הספר העברי "הרצלייה" ובגימנסיה "תרבות". סיים את גימנסיית "קלרה ארליך", גויס לצבא הפולני ושוחרר מאחר והשלטונות לא רצו קצינים יהודים. עלה ארצה כחלוץ בשנת 1935, חבר ב"הגנה", ונוטר. בוגר לימודי הנדסה בטכניון. בשנת 1944 נישא למתתיה חודורובסקי, חלוצה מביאליסטוק. ילדיהם: זלמן (זמי) שנישא לאורנה, חגי שנישא לשרה, גיורא (לימים אורון) שנישא לבתיה, שהקימו משפחות.
- - ישעיהו יליד 1916. למד בתלמוד תורה, חניך השומר הצעיר, במקהלת בית הכנסת הגדול ובחוג הדרמטי. בשנת 1940 נישא למאשה בר מקובל. גויס לצבא האדום נלחם נגד הנאצים ונפצע במלחמה. מאשה נספתה. ב- 1947 חזר לפולין נישא לפנייה-פייגה שירט מטריסק, שם נולדו ילדיהם. עלו ארצה בשנת 1957. ילדיהם: גיטל-טובה (לימים רביד), זלמן (לימים זוהר) מרדכי, שהקימו משפחות.
משפחת ליכט - מקורות נוספים לעיון:
- תמונות מאלבומו של משה ליכט
- תקציר חיי משה
- שיחה טלפונית עם ישעיהו ליכט - 4/5.6.2005
- קורות ישעיהו ליכט בעת המלחמה
- ראיון "יד ושם" עם ישעיהו ליכט
- מוזיאון המסמכים
- מוזיאון החפצים
 
משפחת ליכט
1930 בערך. משפחת ליכט המורחבת
ישעיהו ומשה ליכט
"הסטודיה הדרמטית (ביידיש) של החלוץ בקובל" (לפני 1934). שעיה ליכט יושב למטה ראשון משמאל. אחיו משה יושב בשורה השנייה מימין.
נהר הטוריה מאיר-בר ליכט, משה בינדר, אברהם גיבנט
נהר הטוריה 1934~. בקיאק שבנה במו ידיו משה ליכט (מאחור), בנו של זלמן הנגר קובל 1935. במרכז מאיר-בר (דב) ליכט עם חבריו
משה בינדר ואברהם גיבנט
ליכט
"לזכרון נצח בשביל בן דודי משה מאת חינקה (רחל?) ליכט,
מאיר-דב, ישעיהו ליכט. מציוב 15.4.37"
חינקה, ישעיהו ליכט ישעיהו ליכט   פייגה לבית שצ'רב וישעיהו ליכט  משה ומתתיה ליכט, חנה ונתן ברקאי   בילבה, פולין
קובל 1938. ישעיה ואחותו חינקה ישעיהו, חייל מצטיין בצבא האדום.
סיים את המלחמה
כשהוא פצוע קשה (1945)
שייע עם אשתו השנייה
פייגה לבית שצ׳רב
1943, אגם החולה. משה ומתתיה ליכט
(בצד שמאל) עם בת דודתו חנה ונתן ברקאי
1956, בילבה, פולין,
לפני העליה ארצה.
ילדיו של שעיה ליכט
שנולדו לאחר המלחמה

חזרה לדף קובל - דפי משפחות