משפחת אנטין (ענטין) / Entin

 
 
אבות המשפחה הידועים הם יעקב-אהרון ונחמה ענטין.
יעקב נולד בשנת 1814 לאביו שניאור-זלמן ענטין ברומנוב שבפלך מוהילוב. יעקב חסיד חב"ד נלהב ועשיר מופלג שקיבל זיכיון מהצאר וסלל את מסילת הברזל בקובל וסביבתה, מסילה שנייה בגודלה ברוסיה, שחיברה בין קייב לוורשה ללבוב ולמינסק. עסק בבנייה רבת הקף בקובל, בהם הועסקו מאות בעלי מלאכה יהודיים. הוא ואשתו דאגו לנזקקים, הקימו בית תפילה ומוסדות צדקה יהודיים בעיר. בנוסף תמך ותרם כספים רבים למוסדות צדקה בארץ ישראל. יעקב-אהרון נפטר ב- י"ז בטבת תרנ"ח
(1898), כל תושבי העיר היהודיים השתתפו במסע ההלוויה. ילדיהם הידועים:
- פרידה-סימה. נישאה לשלמה זלמן יעבץ
- בת שנייה. נישאה לבן משפחת מצנר ולהם 12 ילדים
- בת שלישית. נישאה לבן משפחת קוסטלנסקי
- בת רביעית. נישאה לאהרון שגם הוא עסק בבניית מסילת הרכבת באזור קובל
- יהושע-השל. (*) נישא למרים אידלזון. המשיך בעקבות אביו בבניה ובצדקה. אח"כ התיישב בווינה שם נפטר. ילדיהם הידועים:
- - מנדל. נפטר ע"פ הידוע ב- 1914
- - איליה. נישא, עבר לסרטוב ואח"כ הגיע לסנט פטרבורג. ילדיו:
מניה (מרים), שייע ובוריס אשר בנו ישראל (איזידור), לו הבן פבל הנשוי לתמרה (*).
- - מאיר. נולד בקובל 1882, למד בגימנסיה רוסית, כישרוני בנגינת כינור. ספג בבית ציוניות, ראשון לעלייה ארצה ולהגשמה (1903). התיישב ברחובות, נישא למינה הורוביץ ולהם נולדו 3 בנות: אביבה (1910), ציפורה (1913), מירצ'ה (1919) שהקימו משפחות. מאיר, פעיל ציבור, ראש שומרי המושבה, חבר מועצה. נפטר ב-1956.

- זלמן. (**) (כנראה בנם של יעקב-אהרון ונחמה) נישא לבתיה. ילדיהם:
- - ירוחם יליד 1898 שנישא להניה ילידת 1898.
- - ניסן (1891) צלם שנישא לאסתר בת אהרון וגיטל ברלין.
- - השל (1890), סוחר שגר, ב"בתי אנטין" שברח' סנקביצה. עם כניסת הפולנים לקובל (1920) ירדה המשפחה מנכסיה. ילדיו: זויה (1918), נחמה (1920),
יעקב (1914) בוגר גימנסיה קלרה ארליך, פקיד בוורשה. כל בני המשפחה נספו.

(*) מקור (2011): תמרה אנטין, אשת פבל אנטין המתגוררים ברוסיה.
(**) מקור (1957): דפי-עד של ציפורה אנטין מירושלים. גיסה של ילדי זלמן ובתיה אנטין.
אין פרטים על ציפורה אנטין עצמה.
משפחת אנטין- מקורות נוספים לעיון:
- יעקב אהרון אנטין. ספר קובל
- הספד ליעקב-אהרון אנטין. "הצפירה"
- מאיר ענטין. אתר אנציקלופדיה "דוד תדהר"
- משפחת ענטין מאיר. אתר רחובות
יעקב-אהרון אנטין
אבי המשפחה - יעקב- אהרון אנטין,
בונה העיר קובל
מאיר אנטין
מאיר אנטין בן יהושע-השל, נכדו של יעקב-אהרון
צילום מתוך :
אתר אנציקלופדיה תדהר לחלוצי הישוב ובוניו
מרים מירצה אברמוביץ אנטין
מרים (מירצה) אברמוביץ, בת מאיר אנטין
גימנסיה קלרה ארליך
בוגרי מחזור 1932-3 גימנסיה "קלרה ארליך".
יעקב אנטין בן זלמן, נינו של יעקב אהרון אנטין,
עומד שלישי משמאל.
בית אנטין גוויל תורה קובל, בית אנטין
בית אנטין ברחוב סנקיביצה.
בית לבנים, כיום מטויח (שנת 2007). במקום היו מספר בתים ששימשו כקסרקטינים- מגורים לעובדי הרכבת ולאנשי הצבא הרוסיים לפני מלחמת העולם הראשונה. מהבתים האלו הוקם בית כנסת ע"ש אנטין.

גוויל תורה מוצל מאש
שניתן במתנה לאנט רובינשטיין בשנת 2008, בעת ביקור בקובל, מתושב המקום שמצא את ספר התורה בחצר ביתו שבאיזור בית התפילה הקטן שהיה ממוקם בצריפי אנטין
בית אנטין (השיפוץ מימין-2011).
משמאל מבנה גימנסיית קלרה ארליך-
החלק החדש שנוסף לגימנסייה

חזרה לדף קובל - דפי משפחות