משפחת גיטקליג


תולדות משפחת גיטקליג
האחיות בנות דבורה גיטקליג
1935 (משוער).
האחיות לבית ורבר, בנות דבורה גיטקליג
מימין: פירל, אסתר, פייגה
אסתר ורבר בלודג'
לודג' 1945. מחנה לילדים ניצולי שואה.
אסתר - שורה אמצעית מימין.
אסתר ורבר וחברה אסתר בת דבורה גיטקליג
לודג' 25.12.1945
אסתר בת 14 וחברה.
צילום ראשון לאחר המלחמה
אסתר (בת דבורה) בת 16,
עם עלייתה ארצה
קיבוץ כפר רופין
יונה יעכטר אסתר בתל-אביב אסתר ורבר ויונה יעכטר עם חברות בתל-אביב משה ורבר בארגנטינה
יונה יעכטר. קרובת משפחת
אם אסתר - דבורה גיטקליג.
1952-3
אסתר בתל-אביב
אסתר (משמאל)
ויונה יעכטר
1950. ביקור בתל-אביב.
אסתר (במרכז) עם חברותיה
ארגנטינה. משה ורבר, אחי אביה של אסתר
עם אשתו, גם היא ילידת מצ'יוב, ובתם.
חזרה לדף קובל - דפי משפחות
 
עדותה של אסתר וסרשטרום-ורבר ביד ושם ביקור במצ'יוב