Waze משפחת וזה

התמונות מתוך ספרו של צבי וזה - פרקי חיים
 
אב המשפחה הוא אייזיק וזה שנישא לראסל בת יוסף הכט-פילר. בני הזוג חיו בעיירה קיסילין Kisielin בווהלין (ראו למטה) מכרו דברי סידקית ומצבם הכלכלי היה דחוק. ילדיהם, שלושה בנים וארבע בנות:
- הרש, חי בלודמיר, סוחר שהצליח בעסקיו. נישא ולהם 2 בנים, 3 בנות. נספו בשואה.
- הלל, גר בלוצק. נישא לפסיה, נולדו להם ילדים, חיו חיים קשים. נספו בשואה.
- מרים הבכורה ומלכה, נסעו לאחר מלחמת העולם הראשונה לארה"ב. התחתנו, התבססו והקימו משפחות.
- רבקה, נשארה בקיסילין נישאה וחיה בעוני ובמצוקה. תכננה לנסוע לאחיותיה בארה"ב, אך אחרה את המועד.
- חיה, נשארה בקיסילין, לא נישאה וחיה בעוני ובמצוקה.
- אברהם, חי בקובל, נישא למאשה לבית הרליך (ראו למטה). גרו עם הורי מאשה ברח' סנקביצ'ה ואח"כ ברחוב פוגרניצ'נה. בבעלותם היתה טחנת קמח בכפר, אך עם המשבר הכלכלי התרוששו. אברהם החל לעבוד כמנהל חשבונות והמצב השתפר מעט. ניהלו חיים מסורתיים עם אהבה לציון. עם כניסת הנאצים, ברחו עם שניים מילדיהם, אסתר וצבי, מזרחה לקירגיזה שעל גבול סין. אברהם חלה ונפטר ב- 1943. האם ובתה אסתר עלו ארצה ב- 1947. ילדיהם:
- - פנחס (פינק) הבכור, חניך הגימנסיה העברית "תרבות", "השומר הצעיר" בקובל והכשרת ביאליסטוק. בשנת 1935 עלה ארצה לקיבוץ רוחמה, שם נישא להינדה. היה ראש יחידת הרכש של "ההגנה" וצה"ל במלחמת השחרור. ילדיו: אמנון ואבישי.
- - יוסף גויס לצבא פולין שהובס וחזר לקובל. בזמן הכיבוש הרוסי היה מדריך ספורט. גויס לצבא האדום, נקלט בצבא הפולני, השתתף בקרבות והיה לקצין תותחנים עטור מדליות. נישא ליוכבד, עלה ארצה, שירת כקצין בצה"ל והקים משפחה.
- - אסתר חניכת השומר הצעיר, תלמידה ב"אורט" קובל. ברחה עם הוריה מזרחה. עלתה ארצה ונישאה לעקיבא לקח, שאר משפחה מהעיירה הולובה הסמוכה לקובל.
- - צבי בן הזקונים נולד ב- 1923. למד ב"חדר", אח"כ בבית הספר העברי "הרצליה" והחל לימודיו בגימנסיה "תרבות". ברח עם הוריו למזרח. ניתק מההורים, היה במחנות עבודה, נדד ונפגש עם אמו ואחותו, גויס לצבא האדום לקראת סיום המלחמה, התאחד עם משפתו ועלה ארצה. נישא ל- אינה לבית בונדר ולהם בן ובת.
משפחת וזה - מקורות נוספים לעיון:
- וזה, פינחס,1914-1967. המשימה: רכש / [תל אביב] : מערכות, תשכ"ו 1966.

- וזה, צבי. פרקי חיים. הוצאה פרטית, 2006 (מקור המידע לדף זה)

- משפחת וזה נוספת
- משפחת הרליך
 
אברהם וזה מאשה וזה
אברהם וזה מאשה וזה לבית הרליך
משפחת וזה
משפחת וזה. קובל 1935
אסתר וצבי וזה
לודמיר 1935. צבי ואחותו אסתר (שנייה מימין),
עם בנות הדוד הירש שנספו בשואה.
אברהם ואסתר וזה
בגן העירוני בקובל. אברהם וזה עם בתו אסתר
משפחת אברהם וזה פנחס וזה מאשה  הרליך - וזה יוסף וצבי וזה משפחת וזה בארץ ישראל
קובל 1938, ברח' פוגרניצ'נה.
משפ' אברהם וזה. מימין: האם מאשה,
יוסף, צבי, אסתר, האב אברהם
פנחס (פינק) וזה (מימין) בהכשרה בביאלסטוק מאשה וזה לבית הרליך,
אחרי המלחמה
רדום 1946. האחים
יוסף (מימין) וצבי
רוחמה 1947. משפחת וזה

חזרה לדף קובל - דפי משפחות