גוויל תורה מוצל מאש
שניתן במתנה לאנט רובינשטיין בשנת 2008, בעת ביקור בקובל,
מתושב המקום שמצא את ספר התורה בחצר ביתו שבאיזור בית התפילה הקטן שהיה ממוקם בצריפי ענטין,
ליד גימנסיה קלרה ארליך, רח' סנקביצה 16-18

ספר במדבר פרקים ד' ה' ו'    ( הקישו )
בית מדרש ענטין בית מדרש ענטין
.