Giwerc משפחת גיברץ

ע"פ ראיון עם משה גיברץ, אלבום תמונות של יעקב ופרידה גיברץ, דפי עד ביד ושם
 
 
אברהם צבי הירש ופסיה גיברץ הם אבות המשפחה. אברהם היה שוחט, למדן ובעל קריאה בביה"כ של הרבי מטריסק בעיר החדשה. פסיה נפטרה בסביבות שנת 1926. ילדיהם הידועים:
- מנדל. נשוי עם 2 ילדים. גר ליד קובל. נרצחו בשואה.
- ברכה. נישאה ל-לייבל אריה באס. בתם אסתר התחתנה עם בן משפחת זילברשטיין ששניים מבניה ניצלו ועלו ארצה: יוסף גר בבאר-שבע והשני גר בר"ג.
- ישראל היגר לארה"ב, נישא ולו 3 ילדים. אחד מבניו ניסה להתאקלם בארץ ולא הצליח. בעל בית מרקחת בברוקלין.
- זלמן. קומוניסט. ברח לארגנטינה כשהפולנים נכנסו לקובל ב- 1920. גורלו לא ידוע
- ציפורה (1880). נישאה ליהושע-דב בקר. נספו בשואה. ששת ילדיהם הקימו משפחות.(ראו משפחת בקר).
- שרה (1892). נישאה ליצחק גיטליס יליד 1888, מורה ומראשי הציונים בקובל. עלו ארצה ב- 1924. נקלעו לחובות וחזרו לקובל. ללא ילדים. נספו בשואה.
- שמואל. נישא לרייזה בת פסיה ומשה פלוט (ראו למטה). סוחר עורות, אח"כ היה לשוחט. שמונת ילדיהם:
- - אליעזר (1907). עלה ארצה ב- 1930. בעל חנות מכולת בת"א. נישא לרותה וורבה מקובל (ראו משפ' וורבה). ילדיהם: יעקב נישא לג'ודי ושמואל נישא למרי והקימו משפחות.
- - יעקב (1909). בוגר תנועת "השומר הצעיר" בקובל. עלה ארצה ב- 1933 והקים בית חרושת למרצפות. נישא לפרידה גרבטי (הרבטי) (ראו משפחת גרבטי), בת דודתה של רותה אשת אליעזר גיברץ. ילדיהם: זיוה נשואה לעודד חלמיש, מירה נישאה לגדי ואח"כ לנחום ויסלברג. הקימו משפחות.
- - ברכה (1911). נישאה לאידל-יהודה מליק, יליד 1906, סוחר. חיו בקמין-קושירסק ולהם ילד. נספו בשואה.
- - מרדכי (מוטל) (1914). למד ב"הרצלייה", חניך "השוה"צ", מזכיר ציוני, נרצח.
- - מאשה (1918). למדה ב"הרצליה". החלה לימודיה בגימנסיה, נישאה לאייזיק אפרוס מקובל. נרצחו בשואה.
- - משה (1920). למד ב"חדר", המשיך ל- "הרצלייה" ובגיל 15 התחיל לעבוד כמוכר. שרת בצבא האדום בשנים 1941-7 כולל המלחמה. עלה ארצה, נישא לסימה. ילדיהם: ברכה, מוטי שנישא ליפה, רעיה שנישאה לנפתלי זאורברון ומשפחותיהם.
- - שיינדל (1925). נרצחה בשואה.
- - פסי (1927). נרצחה בשואה.
משפחת פלוט מקמין קושירסק והסביבה:
רזייה אשת שמואל גיברץ היא בת פסיה ומשה פלוט
אחות ל: מנוחה שנישאה לדוד קלורמן, יעקב שנישא
לציפורה ארליך, פריידל שנישאה לזליג דריזן.
משה פלוט הוא בן יעקב- בנו של יצחק פלוט
שילדיו הנוספים הידועים:
ברוך פלוט, אברהם אבא.

 


 
 
משפחת גיברץ
קובל 1935. תמונה משפחתית.
אירוסין של אליעזר גיברץ עם רותה לבית וורבה
זלמן גיברץ מרדכי גיברץ
זלמן גיברץ
שהיגר לארגנטינה
מרדכי-מוטל גיברץ
שנרצח בקובל
הכשרת מלינסק
1929. קבוצת השומר הצעיר מקובל. ההכשרה במלינסק
לפני העלייה ארצה.
השומר הצעיר בקובל
בוגרי "השומר הצעיר" בקובל. יעקב גיברץ עומד קיצוני ימני.
עוד בתמונה: אלי מנדל, שמעון צורף, שרה ליכטשיין (צורף),
טורצין פיני, ישראל בקר.

יעקב גיברץ מרדכי גיברץ ופרידה גרבטי פרידה גיברץ ובתה זיוה יעקב גיברץ, ליכטשיין שרה, שמעון צורף
יעקב גיברץ בקובל
(שורה עליונה, במרכז)

יעקב גיברץ בקובל מרדכי (הי"ד) ופרידה (שנישאה בארץ לאחיו יעקב). בגב התמונה:
"לזיכרון, לפרידל'ה לפני עלייתה, שלך מרדכי, קובל 1938"
פרידה אשת יעקב
בארץ, עם בתה זיוה
אמצע שנות ה-30.
יעקב גיברץ (משמאל)
בחוף ת"א עם חבריו מקובל: שרה ליכטשיין ושמעון צורףחזרה לדף קובל - דפי משפחות