Reider / משפחת ריידר

 
מקור המשפחה מהעיירה מלניצה במחוז קובל. לאבי המשפחה מקובל 2 בנים:
יצחק. נישא לחיה-פייגה. ילדיהם:
דוד, בנותיו: אתי ובנה אברהם. גיטל ובתה מלכה.
חיים, בניו: דוד ובנותיו לאה וריבה. יצחק ואשתו חיה, חיו בקנדה עם בתם עליזה.
ויטל, נישאה לאברהם גושפלד. בתו גניה נישאה לדוד בנדרסקי ילדיהם: אברהם שנישא לעדנה ודינה שנישאה לחיים תמיר ולהם הילדים אהוד, אילן ומשפחותיהם.
דב. ילדיו:
דוד, נישא לחסיה. עבר לוורשה והיה ל"מלך הסוכר הפולני". ילדיהם:
- דבורה, נישאה לאהרון לרנר. ילדיהם: שלומית שהקימה משפחה עם אנדריי טייב, הניה שהקימה משפחה עם יוסף, סוניה.
- אברהם. נישא לגניה.
- בנימין, נישא לאוה. בנם דב ברנרד נישא לאנג'ל. ילדיהם: קטרין שהקימה משפחה עם פרנסיס, כריסטין שהקימה משפחה עם פיטר אופנשאו.
- אטל. נישאה לאדולף. || - סוניה. נישאה לברל הינוך.
- חנה, נישאה לבן משפ' סורוקה. בתם דורה נישאה למרדכי כץ. בתם חנה זוסין.
משה, נישא ליוכבד לבית לנדאו מקובל ילדיהם:
- דוד, 1886. התמחה בייבוש ובסחר בביצים. נישא לליובה (1892) לבית שרבוים מקובל. ילדיהם: יצחק ושרה. ב- 1920 עברו לליפציג בגרמניה. ב- 1934, עם התגברות הנאציזם ,חזרו לקובל רח' בריסקה 42. ליובה נפטרה בקובל בעת השלטון הרוסי. דוד נספה בקובל.
- שמואל. יליד 1890. סוחר. נישא ולו 6 ילדים. נספו בשואה.
- חיה. || - אוה-חוה, נישאה לאברשה.
- ציפורה, לידת 1900. נישאה לזיומה כהן (כגן Kahan). גרו ברח' בריסקה 42. ציפורה נפטרה ממחלה, בעלה והבת יוכבד, ניספו בשואה.
- יצחק, יליד קובל 1915. למד בבי"ס יהודי בלייפציג וסיים תיכון גרמני עם תעודת בגרות בהצטיינות. ספורטאי. ב- 1934 עלה ארצה וסיים הנדסה אזרחית בטכניון. נישא לאמונה. ילדיהם: מיכה, דוד ומשפחותיהם.
- שרה, ילידת לייפציג 1922. בוגרת גימנסיה "תרבות" בקובל 1939. סטודנטית בלבוב, נספתה בקובל.
משפחת ריידר - מקורות נוספים לעיון:
בני משפחת ריידר נוספים
עץ המשפחה ע"פ יצחק ריידר
ראיון עם יצחק ריידר
מכתבים מקובל ליצחק בישראל

מוזיאון החפצים

משפחת דוד ריידר
לייפציג 1922. משפחת דוד ריידר
שרה, ציפורה, אברשה
קובל 1934. שרה (משמאל)
עם הדוד אברשה והדודה ציפורה
ליובה ודוד ריידר עם בתם שרה
קובל 1935.
האם ליובה, הבת שרה, האב דוד ריידר
חוה ריידר ובעלה אברשה
קובל 1935. חוה (אווה) ריידר ובעלה אברשה
שרה ריידר משה ריידר שרה ריידר יצחק ריידר  בחופשה בקובל ליובה ודוד ריידר יצחק ריידר
שרה ריידר הי"ד קובל 1936. משה מרותק לכסא,
עם בתו ציפורה שניהלה את עסקיו
קובל 3.5.1936. יום העצמאות הפולני ברח' וורשבסקה. בראש התהלוכה (מימין) שרה ריידר
קובל 1937. משחקים שחמט. משמאל יצחק ריידר, סטודנט בטכניון שהגיע לביקור בקובל. מימין קרוב המשפחה יעקב שרבוים ואשתו דאבע.
4.7.1939 יבוניץ עיירת קיט פולנית. דוד ריידר, אשתו ליובה והבת שרה יצחק ריידר,
קצין בצהל
חזרה לדף קובל - דפי משפחות