Bar משפחת בר דובה

 
אבי השושלת, אפרים, בנם של פנחס (פיני, פיניה) בר ואשתו הראשונה בלומה. נישא לרחל ולהם 9 ילדים. רובם חיו בקובל ובסביבתה. (ראו: דף בר אפרים)
דובה בר, הילדה השלישית של אפרים ורחל בר, נולדה בטריסק. כנערה נישאה לדודה אשר בר, רב ושוחט, בנם של פנחס ותרצה* בר. בני הזוג חיו בקובל. אשר נפטר כשדובה היתה בת 28 ולה 8 ילדים. ניהלה חנות מכולת ברח' וורשבסקה 145 (כנראה שם גם התגוררה) עלתה ארצה לפני המלחמה עם פנחס, בן הזקונים, כדי לחיות עם ילדיה שעלו ארצה קודם לכן. נפטרה במאה שערים (1975). ילדיה:
- מרים, נישאה למשה (שם משפחתו לא זכור). התגוררו תחילה בקבוץ גבעת השלושה. מרים נפטרה סמוך לעלייתה ארצה. ללא ילדים.
- ישעיהו-לייב (שיילב), עלה ארצה ב- 1928 וחי בפג'ה שבפתח-תקווה בבית שבנה. אשתו הראשונה, בלה, נפטרה בזמן לידת בנה אימי (שנקרא לזכר אמו). אשתו השניה אסתר, ילידת צ'כיה. - אימי, חי בבית אביו, נשוי למרים ולהם 3 ילדים.
- יהושע (1911-1990), נולד בקצובקה פולין. עם מות אביו גדל בבית דודו נחמיה וצירל. למד בגימנסיה "תרבות" בקובל. חניך "החלוץ" והכשרה בקלוסובה. עלה ארצה ב- 1929. נישא לחוה לוין (מסרנה ווהלין). הגיע לקיבוץ גבעת השלושה, אח"כ עבד בסלילת כבישים וחי בפתח תקווה והיה חבר ב"הגנה". היה זה שדאג ושילם עבור עליית אמו וכל אחיו ואחיותיו לישראל וגם מימן את לימודי דובייתא וקליטתה בארץ. עבר לירושלים ופתח מסגריה. רוב חייה גרה המשפחה בשכונת בית הכרם בירושלים, בבית שהיווה מעוז לאנשי ההגנה בימי מלחמת השחרור. ילדיהם, בעלי תואר שלישי: - אשר (1938) שנפטר ערירי בארה"ב. - רחל (1941) נשואה לדוד המבורגר, גרים בירושלים ולהם 3 ילדים, - מירה (1947) נשואה לאלן מתיוס, גרים בירושלים ולהם 4 ילדים.
- חנה-בלומה, עלתה ב- 1933, נישאה למאיר נוימן, גרו בי-ם בשכונת גאולה, ללא ילדים. טיפלה באמה דובה ותקופה מסויימת בעמישי לאחר פטירת אמו דובה בת-דודה נחמיה.
- רבקה, גדלה בקובל אצל דודתה גולדה פרל לאחר מות אביה. עלתה ב- 1930, נישאה לדוד קדרון, חיו בירושלים. בנם: - שלומיק נשוי למיכל, גרים בכרמי יוסף ולהם 3 ילדים.
- גולדה (זהבה) עלתה ב- 1933 ונשאה לברוך מלקינד. חיו בת"א. ילדיהם: - אבי ז"ל נפטר כבן 20. - אהרונה שנישאה לאסי דיין ולהם בן ובת. - מריים שנישאה לדודו אלגם. גרים בישראל ובקנדה ולהם שלוש בנות בארץ.  
- רייצה-תרצה, עלתה ב- 1933, נישאה לשלמה, חיו בירושלים. ילדיהם: - מרדכי בסוק, עיתונאי נשוי למאירה, גרים בי-ם ולהם 2 ילדים. - יהודה (אודי) נשוי למרים ולהם 2 ילדים, חיים בארה"ב.
- פיני-פנחס, עלה ארצה עם דובה אמו האלמנה. נישא לעליזה, חיו בירושלים בקרית משה. ילדיהם: - יצחק נשוי לרודיקה ולהם 3 ילדים. - יוסי נשוי למיכל ולהם 2 ילדים.
* פנחס ואפרים (אב המשפחה) כנראה אחים. תרצה, אשת פנחס,
נישאה שנית לקובלאי גרשון מלניצר. לזוג לא היו ילדים.
רוב משפחת מלניצר היגר בסביבות מלח"ה1 לארה"ב,
למדינת מיין. למשפחת מלניצר, זיטנר ו-שפירו מקובל
יש קשר משפחתי וצאצאיהם בקשרים עם צאצאי
דובה בר.
 
 
 
יהושע בר בר יהושע
קובל 1929. יהושע עם חברים
(שני משמאל)
טריסק 1929. תמונה ליהושע,
משושנה ונחמיה בר
ישעיהו לייב בר
קובל 1931. ועד "החלוץ". ישעיהו-לייב בר מצד שמאל.
(מאלבומו של אלי מנדל)
רבקה בר בגימנסיה תרבות
1929 קובל. גימנסיה "תרבות" מחלקה ה' (כתה י').
רבקה בר, שורה שניה מלמעלה, השלישית מימין.
(מתוך ספר קובל עמ' 149)
רבקה בר, אשר פרנקפורט
1934. אשר פרנקפורט - מנהל גימנסיה "תרבות", נפגש עם
הבוגרים שעלו ארצה. רבקה בר - שורה תחתונה שנייה משמאל.
(מאלבומם של שרה ושמעון צורף)
ישעיהו בר ישעיהו בר,  חלוץ דובה בר משפחת דובה בר אהרונה מלקינד דיין
יהושע בר בארץ ישראל 1930. חלוצים בקובל.
ישעיהו בר, בין החותמים על גב התמונה.
(מאלבומו של אלי מנדל)
דובה בר בארץ
עם בנה יהושע וכלתה חוה
ירושלים. משמאל: יהושע, גולדה
מלקינד, משה בעלה של מרים,
דובה בת הדוד נחמיה, מרים
אהרונה דיין לבית מלקינד,
בת גולדה
 

חזרה לדף קובל - דפי משפחות