Bar משפחת בר נחמיה

 
אבי השושלת, אפרים, בנם של פנחס (פיני, פיניה) בר ואשתו הראשונה בלומה. נישא לרחל ולהם 9 ילדים. רובם חיו בקובל ובסביבתה. (ראו: דף בר אפרים)
נחמיה בר 1888, הילד הרביעי של אפרים ורחל בר, נולד בטריסק. נישא לצירל (1890) בת משפחת פרל* מקובל (ראו: דף משפחת פרל זכריה). גרו בטריסק ואח"כ עברו לקובל. נחמיה היה בעל חנויות בדים בקובל ברח' וורשבסקה 185 בעיר הישנה. צירל ניהלה חנות מכולת. גרו ברחוב מגיסטרצ'קה 5, מול בית הכנסת הגדול. יהושע בר (בנה של דובה אחות נחמיה- אלמנה עם 8 ילדים) גר בביתם כ-7 שנים. כחסיד טריסקאי וציוני נלהב, התמסר נחמיה וארגן עזרה רבה (מזון, תרופות, מגורים) לפליטים היהודים שזרמו לקובל עם כיבוש פולין המזרחית (ספטמבר 1939). בני הזוג נספו בשואה. ילדיהם:
- חנה, הבכורה, נישאה בשנת 1930 לבן קובל זלמן פרוסמן (1904), לימים פורן. בקובל נולדו בניהם: אפרים (1931) ודב (1934). ב- 1935 עלו ארצה לירושלים. ב- 1939 חזרו זלמן ובנו דב לביקור בקובל. עקב המלחמה הם עוכבו בעיר. זלמן גויס לצבא האדום ודב נרצח עם סבו וסבתו (ראו: דף משפחת פרוסמן).
- דובה, סיימה הכשרת השומר הצעיר. עלתה ארצה ב- 1934 לקיבוץ עין השופט, בעת לימודיה בירושלים הכירה את  החלוץ יהודה כירורג יליד וילנה, ונישאה לו. נפל במלחמת יום העצמאות (ראו: אתר יזכור). ילדיהם: - עמישי בר-יהודה, נישא לשרה, חיים בקיבוץ גבולות, ילדיהם: דרור, רועי, זהר. - נחמיה בר-יהודה חי בארה"ב.
- מלכה (1914), הכשרת השומר הצעיר, למדה בקובל סנדלרות. עלתה ארצה ב-1934 ונישאה לעזריאל בן-פורת. חברי קבוץ עמיר. ילדיהם: - עופרה ולה 3 ילדים. - אבישי החי בקיבוץ ולו 3 ילדים. - יונה ולו 4 ילדים.
- שרה, (1917) למדה בבי"ס פולני. עברית למדה בשעורים פרטיים. חניכת השומר הצעיר, עלתה ארצה ב- 1936 בנישואים פיקטיביים. גרה בירושלים שם הוכשרה כאחות מעשית, התקדמה וניהלה מחלקה. נישאה לאהרון פליגלר (דור שביעי בארץ). מירושלים עבר הזוג לקיבוץ בית אורן ולנתניה. בנותיהם: - דיתה וארי גורן ולהם 4 ילדים. - עדית ויוסי גפני ולהם בן.
- פנחס-פיניה (1923), סוחר בקובל, נשוי ואב לבן. נספו בקובל.
- בנימין-בונם (1925) תלמיד. נספה בקובל.
* האח והאחות לבית בר - נחמיה וגולדה, התחתנו עם האחות והאח לבית פרל - צירל ומשה.
 
משפחת בר נחמיה - מקורות נוספים לעיון:
פורן, זלמן. "המטבח לפליטים". ספר קובל, תשי"ז 396-397
רפפורט,י. "ר' נחמיה מקובל" ; מיידיש בני גבירצמן
פורן, זלמן. "כך זה היה" (הספר בארכיון ארגון קובל)
דובה בר-כירורג - עבודת שורשים של נכדיה
משפחת שרה בר-פליגלר
נחמיה בר צירל פרל-בר
ר' נחמיה בר
עם נכדו דב הי"ד
צירל בר
בת חנה וזכריה פרל
דב פרוסמן - בר האחיות לבית בר
בנימין-בונם, בן הזקונים של
צירל ונחמיה, שנספה בקובל
האחיות לבית צירל ונחמיה בר.
מימין: מלכה, דובה, שרה, חנה
חנה בר וזלמן פרוסמן / פורן
קובל 1935. חנה בת צירל ונחמיה בר עם בעלה זלמן פרוסמן
וילדיהם אפרים ודב, לפני עלייתם ארצה.
דובה בר-כירורג, מלכה בר-בן-פורת
האחיות לבית בר: דובה כירורג (מימין) ומלכה בן-פורת

מלכה בן-פורת לבית בר שרה פליגלר, מלכה בן-פורת, אחיות לבית בר משפחות כירורג ופליגלר דובה, יהודה ועמישי כירורג
"הסנדלרית" - מלכה בר - בן-פורת.
צייר גיסה - יהודה כירורג
שרה בר משמאל ואחותה מלכה, שנייה מימין,
עם שתי בנות דוד
נתניה 1948. ביקור משפחת כירורג
בבית פליגלר. מימין: שרה ובתה עדית,
דובה ובנה נחמיה. לפניהן - דיתה ועמישי.
דובה ובעלה יהודה כירורג
שנפל במלחמת השחרור,
עם בנם הבכור עמישי.
 

חזרה לדף קובל - דפי משפחות