Greiver / משפחת גרייבר

מידע: רחל חייקיס-כהן, יד ושם, ארגון יוצאי קובל
 
 
ציפורה גרייבר ילידת קובל 1871, בת רוזה ומרדכי-מוטל בן דב-דוד גרייבר נישאה לבן משפחתה, הרב משה-חיים גרייבר יליד סלונים 1868, בן אליעזר שעלה ארצה לירושלים בסביבות שנת 1900. בני הזוג התגוררו בקובל ונולדו להם חמישה ילדים. היה להם בית מסחר לאריגים ממנו התפרנסו. הם היו ציונים, חינכו לאהבת הארץ ואף השקיעו בארץ ישראל כספים וקנו קרקעות. בשנות השלושים עזבה המשפחה את קובל ועברה לגור בעיר לודג' שם נספו בשואה: ציפורה ומשה-חיים ובנותיהם רחל ורבקה ומשפחותיהם. ילדיהם של ציפורה ומשה-חיים:
- חיה ילידת 1896. נישאה לישראל בן דוד ואסתר גרייבר מסרנה שבווהלין. בסרנה נולדו שני ילדיהם. עם תחילת המלחמה ברחו לאוזבקיסטן. אחרי המלחמה חזרו לפולין ומשם המשיכו לפריז ולאורוגוואי. חיה עלתה לישראל בשנת 1971 אחרי פטירת בעלה. נפטרה בשנת 1976. ילדיהם של חיה וישראל:
- - אסתר (2011-1932). עלתה בשנת 1960, נישאה לפנחס חייקיס ולהם שתי בנות: עדה ורחל שהקימו משפחות בישראל.
- - דוד (2007-1930) חי באורוגואי, נולדו לו חמישה ילדים: ציונה, אבי, אירם, איתן וישראל. דוד עסק במסחר והיה פעיל ציוני.
- רבקה ילידת 1898. (כנראה גם שיינדל), רופאת שיניים, נישאה ליצחק קמין, סוחר. חיו בקובל ואח"כ בלודג'. ילדיהם: רוזה (1924) ומרים (1931). נספו בלודג'.
- מיכאל (רב, ד"ר) יליד קובל 1899. עלה ארצה בשנת 1939, חי בתל-אביב ונישא לפנינה פרנקל. מחבר הספר "אהבת ישראל". נפטר בשנת 1981.
- רחל ילידת קובל 1902. עברה ללודג' שם שימשה כמרצה לשפות. נישאה לבן משפחת סולטרה. נספתה כנראה באושוויץ.
- יוסף יליד 1917. עלה כחלוץ וחי אף הוא בתל אביב. עסק בעיתונות, הקים משפחה וילדיו הם משה וחניתה. נפטר בשנת 1984.
 
בני משפחת מרדכי ורוזה גרייבר נוספים, שחיו ונספו עם משפחתם בקובל:
- שרה גרייבר 1878. נישאה לשמואל חרט ולהם שלושה ילדים.
- חוה גרייבר 1892. נישאה למנדל ברנר ולהם שני ילדים, אחד מהם מוטל (1921).
- ישראל גרייבר 1882. בעל חנות אריגים בקובל ולו 2 בנים. בנו אברהם 1917- סוחר.
 
משפחת גרייבר- מקורות נוספים לעיון:
- מאמרו של הרב ד"ר מיכאל גרייבר בספר קובל (עמ' 73-85)
- ספריו של הרב ד"ר מיכאל גרייבר בספריה הלאומית
 
 
 
 
משפחת גרייבר
ציפורה ומשה-חיים גרייבר, בתם חיה (בימין),
בעלה ישראל וילדיהם אסתר ודוד
רבקה ומיכאל גרייבר רחל גרייבר
קובל 1897-1899. שנדל
(רבקה?) ומיכאל גרייבר
1936. רחל גרייבר בלודג'
חיה גרייבר חיה גרייבר
קובל. חיה גרייבר תלמידת
הגימנסיה הרוסית לבנות
חיה גרייבר בערוב ימיה
בישראל
ישראל גרייבר
נייר המכתבים של בית המסחר של ישראל גרייבר
רבקה גרייבר קמין משפחת קמין מיכאל גרייבר גרייבר מיכאל
משפחת רבקה גרייבר,
לימים קמין. לודג'
(דף עד-יד ושם)
משפחת קמין בלודג'
(דף עד-יד ושם)
הרב ד"ר מיכאל גרייבר
בישראל
הרב ד"ר מיכאל גרייבר

חזרה לדף קובל - דפי משפחות