Lamdin משפחת למדין


 
אבות המשפחה דוד למדין שנישא לגולדה לבית פרנקל, ילידת שנת 1983 מהעיר יקטרינוסלב (כיום Dnepropetrovsk) באוקראינה.
גולדה התאלמנה ועברה לגור בבית בתה בקובל, רח' פבריצ'נה 5. עבדה בתפירה. גולדה נספתה בקובל. ילדיהם: אברהם, דינה וקטיה.
- אברהם (אברש'ה) יליד 1908, פקיד. נישא לבלה לבית פרידמן (פרטים למטה) ילידת 1913 שעבדה כתופרת. בני הזוג התגוררו ברח' פייסקובה בקובל. בנם טוביה (טוליק) נולד בתקופת השלטון הנאצי (1941). כל המשפחה נרצחה בשואה.
- דינה נישאה בשנת 1940 לפליט מריאן זייפן שהגיע לקובל מוורשה ב- 1939, בעקבות הסכם מולוטוב-ריבנטרופ. בני הזוג ברחו מקובל עם כניסת הנאצים לרוסיה שם נולדה להם הבת יפה. בני הזוג נפרדו מאוחר יותר ודינה עם בתה עלו ארצה ב- 1948. דינה נישאה בארץ ליעקב ברנדס ולהם נולדה הבת זהבה. בנותיה של דינה, יפה כהן וזהבה לוטן הקימו משפחות בישראל.
- קטיה ילידת 1903 נישאה לאהרון רופה. בני הזוג ניספו בשואה.
בתם היחידה דורה, הסתתרה וחיה בזהות בדויה, ניצלה ונישאה לאחר המלחמה למשה גודיס מקובל.
( ראו: דף משפחת רופה ) ( ראו: דף משפחת גודיס )
משפחת פרידמן מקובל:
אשת אברהם למדין היא בלה פרידמן. הורי בלה הם שייע-לייב פרידמן ונחמה לבית גולדפרב. ילדיהם הנוספים: איטה חיה, בילה, בנימין וזוסיה.
זוסיה נישא לפניה לבית אטשטיין שנספו בשואה. בתם לולה, לימים אינגבר, הסתתרה בבונקר בקובל ובזהות בדויה ברחה מזרחה וניצלה.
לולה היתה חברת וועד ארגון קובל שנים רבות.
( ראו: דף משפחת פרידמן / אינגבר )
 
 
 
 
משפחת למדין
מימין: סבתא גולדה למדין, בתה קטיה, בנה אברש'ה, דורה בתה של קטיה
למדין
מימין: קטיה רופה לבית למדין, דודתה של קטיה (אחותה של גולדה), הילדה דורה,ילדה לא מזוהה, גולדה למדין אמה של קטיה, דינה אחותה של קטיה
דינה למדין דינה למדין, אטל פרנקוביץ
דינה למדין.
קובל 18.12.37
מימין: דינה למדין עם חברתה אטל לימים פרנקוביץ. ברקע בית המלון של נוימן, שם על הגג, התחבאה דורה רופה בת ה- 17
לולה פרידמן, בלה למדין לבית פרידמן בית משפחת רופה דורה רופה ומשפחתה לולה אינגברג לבית פרידמן, דורה גודיס לבית רופה
משמאל: לולה פרידמן, עם דודתה בלה פרידמן אשתו של אברהם למדין
רח' פבריצ'נה - בית משפחת רופה וחצר קן השומר הצעיר בקובל. מימין: אברשה למדין- אח של קטיה. משמאל: אהרון רופה בעלה של קטיה שאהב להתהדר בלבושו. קטיה אשתו יושבת על הספסל. דורה עומדת בין הוריה.
קובל. מימין: דורה בת ה-10, במרכז אמא קטיה ואחיה אברש'ה למדין.
רמת גן 1959/60. לולה מימין, לידה דורה גודיס לבית רופה בחגיגת בר-המצווה של הבן של לולה. הדוד של דורה היה נשוי לדודה של לולה.

חזרה לדף קובל - דפי משפחות