Pejrel, Perel משפחת פרל משה

ע"פ ראיונות עם ישראל פרל, לאה אייזנטל ודפי עד יד-ושם
 
אבות המשפחה הידועים הם ארבעה אחים שגרו בקובל: יוסף-לייב, זכריה, משה, ברוך. שמות הוריהם כנראה בנימין ומלכה .
- יוסף-לייב - התגורר ברח' וורשבסקה בקובל. פרטים נוספים אינם ידועים .
- זכריה פרל - ( ראו דף משפחת פרל זכריה )
- ברוך פרל (אין וודאות מוחלטת לגבי המידע אודותיו) ( ראו דף חיפוש קרובים )
- משה פרל. נישא לרבקה (1872) לבית גלזר מטריסק.
  משה נפטר ברדוביץ' (Radowicze) בן 24 ממגפת הדבר. רבקה שמשה כרבנית, נולדו לה 3 ילדים, חברה למשפחה בקובל, נספתה בטריסק.
- - מרדכי-אליעזר מטריסק, נישא לרייזל בת אלימלך ארליך מקובל (ראו למטה).
ילדיהם: משה הבכור, ישראל, ציפורה, נחמן, לאה בת הזקונים.
בני הזוג ניהלו חנות שמרים בשוק, ביתם ברח' זצ'נה 14 בעיר העתיקה (שטאט) בקובל. בשנת 1936 עלו ארצה האב וילדיו, משה וישראל, בסרטיפיקט של רב והתגוררו בירושלים. האם עלתה ב-1937 עם שאר הילדים. ב- 1939 עקב המצב הקשה בארץ חזרה האם עם בנותיה לקובל, אך הצליחה לשוב ארצה בעת הכיבוש הרוסי (1940) לאחר תלאות רבות.
- - - משה יליד 1922 נישא ליפה. ילדיהם נחמיה, רבקה ויצחק שהקימו משפחות בישראל.
- - - ישראל יליד 1923 נישא ליונה, ילדיהם צביה, רבקה ונעם שהקימו משפחות בישראל.
- - - ציפורה נישאה ליצחק כרמל. ילדיהם אלימלך, חנה, מנחם, רבקה וברכה שהקימו משפחות בישראל.
- - - נחמן נישא להילדה. שימש יו"ר מועצת המנהלים של אל-על, והיה קונסול ישראל בהונג-קונג. בנותיהם לאה, אורנה ואלישבע הקימו משפחות בישראל.
- - - לאה נישאה להרצל אייזנטל. ילדיהם ציפורה, נחום ודורון שהקימו משפחות בישראל.
משפחת רייזל ארליך (Erlich) שנישאה למרדכי-אליעזר פרל:
אביה של רייזל, הוא - אלימלך-נתן-דוד (1872) יליד רדומסק, בן יוסף-אריה-יהודה. אלימלך היה סוחר בקובל, אלמן עם 3 ילדים. נספה בשואה.
משפחת פרל - מקורות נוספים לעיון:
לאה אייזנטל לבית פרל, על עליית המשפחה ארצה
משפחת פרל משה
מאי 1936 ערב עליית המשפחה ארצה. במרכז התמונה יושב מרדכי פרל, לידו עומדת אשתו רייזל לבית ארליך. הילדים מימין: ישראל, ציפורה, משה, וליד האמא: לאה ונחמן
פרל משה, החלוץ הדתי
בני תנועת "החלוץ הדתי" בקובל.
משה פרל עומד בשורה האמצעית במרכז (מסומן)

אלימלך נתן דוד

נחמן פרל
אלימלך נתן דוד ארליך, אביה של רייזל ארליך שנישאה למרדכי-אליעזר פרל
נחמן פרל, בן מרדכי אליעזר פרל מטריסק ורייזל מקובל. נכדו של אלימלך-נתן-דוד ארליך (משמאל) אבי אמו
 

חזרה לדף קובל - דפי משפחות