משפחת קנטור

מקורות מידע: עץ המשפחה, זיכרונותיו של שלמה קנטור, ארכיון קיבוץ יגור
משפחת קנטור - מקורות נוספים לעיון:
לזכר זיסיה קנטור
קטעי זיכרונות של שלמה קנטור
מוזיאון "חפצים" - 1 / 2 / 3 / 4 / 5
מוזיאון "מסמכים"
דף - חלוצים בא"י
אלכסנדר קנטור חיה-שרה גולדמן
רבי אלכסנדר (זיסיה)
קנטור, בקיבוץ יגור
חיה-שרה קנטור לבית גולדמן.
מתה בקובל בדמי ימיה.
רישום של הבן שלמה קנטור
אח ואחיות לבית קנטור ז'טל ויעקב קרם
בקובל. מימין:
רחל, שלמה, ציפורה.
עלו ארצה כחלוצים
ז'טל קנטור ובעלה
יעקב קרם.
נספו בגטו לוצק.
יונה-מאיר יונה קנטור
מאיר-יונה קנטור,
בנם של מנדל ובונצ'י.
נספה בשואת קובל.
יונה קנטור. נפטר
בצעירותו ממגפת הטיפוס.
רישום של אחיו שלמה קנטור.

רעיה ושלמה קנטור
שלמה קנטור ואשתו רעיה, חלוצים בקיבוץ יגור
רחל ויעקב פרידמן ציפורה קנטור-אקסלרוד ומשפחתה   עמי-יעל אקסלרוד
רחל קנטור ובעלה יעקב פרידמן בני משפחת אקסלרוד בקיבוץ קריית ענבים:
ציפורה קנטור ובעלה משה עם ילדיהם
עמי-יעל אקסלרוד, בנה של ציפורה קנטור.
רב-סרן בצנחנים, נפל במלחמת יום כיפור.
על גבורתו זכה בעיטור העוז.

לדף ההנצחה באתר משרד הביטחון

חזרה לדף קובל - דפי משפחות