The Marder Family Maciejow \ משפחת מרדר מצ'יוב

 
English
Eugenia. Stalingrad, 1944 Luba. Ukraine, 1944
אוגניה
סטלינגרד, 1944
לובה
אוקראינה, 1944
Eugenia. Stalingrad, 1946. Before the return to Poland Luba. Ukraine, 1946. Before the return to Poland>
1946. אוגניה בסטלינגרד
לפני החזרה לפולין
1946. לובה באוקראינה
לפני החזרה לפולין
Eugenia. Poland, 1949 Luba. Ukraine, 1949
1949. אוגניה בפולין 1949. לובה באוקראינה
A Wedding Party  of the survivors of the KOVEL orphanage
1970. במסיבת חתונה של ניצולי בית היתומים מקובל.
עומדים: שלישי מימין - אריה נוימן מלודמיר, רביעית מימין - מלה שטייכמן מקובל, שנייה משמאל - זלדה מלוצק.
יושבים: מימין לובה, אוגניה, ברוניה- חברתה הטובה של אוגניה, רופאה רווקה שהגיעה מלודמיר.


Maciejow 2006

Maciejow 2006
2006. ביקור במצ'יוב
מימין המורה האוקראינית המטפלת במצבות,
ענת ובעלה אוסקר- בנה של אוגניה. משמאל: אוגניה ובנה השני יוסף.
2006. ביקור במצ'יוב
משמאל: אוגניה ובנה יוסף. מימין: הבן אוסקר.

חזרה לדף קובל - דפי משפחות
Up