(Raiff) (Ruiff) Reif משפחת רייף רחל

monitzan@aol.com   הגיש וערך: משה ניצן, ארה"ב

 
רחל רייף, ילידת קובל 1915, היתה בהכשרת דב בורוכוב בקילץ (Kielce)
(1933-1935), עלתה לארץ ב-1935, שהתה זמן מסויים בגבעת השלושה, נישאה
ליצחק בלומנקרנץ יליד טריסק (פרוט למטה) והתגוררה בנוה-שאנן חיפה עד לפטירתה ב-1998. ילדיהם בן-ציון, משה ודורון ניצן (בלומנקרנץ) הקימו משפחותיהם בחיפה ולכל אחד מהם שלשה ילדים. משה ניצן ומשפחתו חיים בארה"ב מאז 1991.
לסבה של רחל רייף היו שני בנים: יצחק ואליעזר.
יצחק רייף, אביה של רחל, נישא בקובל לחנה-מלכה שקולניק ממציוב. בני הזוג נפטרו לפני המלחמה ורחל גדלה כיתומה.
לרחל רייף היו אח ואחות:
- אחותה, חיה-בלה ילידת קובל 1905. נישאה לצבי-הרשל ברקמן (Berkman) שנולד בוורשה. ילדיהם היו איטה ילידת קובל 1931 ו-חנה-מלכה ילידת קובל 1929. צבי-הרשל ברקמן שרד מהשואה ועלה לארץ. יתר בני המשפחה נספו בוורשה.
- אחיה, אהרון-משה יליד קובל 1907. גר בלודז' במסגרת הכשרת קיבוץ. נספה בשואה.
אליעזר רייף, דודה של רחל ואחי יצחק, נישא לחנה ילידת קובל 1875, בת אסתר ושכנה. חנה מיילדת במקצועה נספתה. ככל הידוע היה להם בן בשם שכנה, יליד 1905, שהיה חשמלאי ומסריט בקובל ובטריסק אשר נישא לתמרה (טמה) ילידת טריסק 1909, בתם של בנימין וליפשה פטרבוים. בני הזוג נספו בשואה.
בני משפחה נוספים: לייבל מלמד (שוחט במקצועו). הקירבה למשפחה לא ברורה.
משפחת יצחק בלומנקרנץ ( Blumenkrantz; Blumenkranz) מטריסק
יצחק בלומנקרנץ יליד טריסק (Trisk; Turisk; Turysk) שנת 1911. היה בהכשרת קלוסובה, עלה לארץ ב-1933, שהה בגבעת השלושה, נישא לרחל רייף מ-קובל ובני הזוג התגוררו בנוה-שאנן חיפה. יצחק נפטר ב- 1982. ילדי בני הזוג הם בן-ציון, משה ודורון ניצן (בלומנקרנץ) הקימו משפחותיהם בחיפה ולכל אחד מהם שלשה ילדים. משה ניצן ומשפחתו חיים בארה"ב מאז 1991.
סבתו של יצחק היא ברכה בלומנקרנץ. הוריו, בן-ציון (נולד ב-1888) וחיה בלומנקרנץ נספו בשואה ב-1942. אחיו משה (מוניק) ואהרון נרצחו בשואה בטריסק. אחותו חוה נפטרה בטריסק.
יצחק בלומנקרנץ עבד כפקיד בסולל-בונה קרית חיים.
 
להרחבה: תמונות משפחה נוספות
 
יצחק רייף
יצחק רייף.
אביה של רחל
חיה, משה, רחל רייף
ילדיו של יצחק רייף.
מימין: רחל, משה, חיה
   
משפחת רייף
משפחת רייף.
רחל יושבת משמאל
משה רייף
משה רייף
בן יצחק, אחי רחל
   
הכשרת בורוכוב, קילץ
1933. הכשרת בורוכוב בקילץ - Kielce.
רחל (עומדת שלישית משמאל) עם חברים
במתפרת פייגה דיינזיך
קובל 23.3.1935. מתפרת פייגה דיינזיך,
לפני הנסיעה לארץ. רחל מימין
עם חברתה ננה רויטנברג והמדריכה פייגה
יצחק בלומנקרנץ, רחל רייף רחל ויצחק בלומנקרנץ ברכה
קובל 1935. העלייה ארצה שבוטלה.
רחל בשורה הקדמית שלישית מימין
יצחק בלומנקרנץ, לידו אשתו לעתיד
רחל רייף
1963. חיפה
רחל לבית רייף
ויצחק בלומנקרנץ
ברכה, דודתה של רחל.
היגרה לארה"ב לפני המלחמה

חזרה לדף קובל - דפי משפחות