יולי 2015 - מסע שורשים לקובל ולאתר ההנצחה בגיא ההריגה - בכובה
 
  ראיונות שצילם יהורם וולק במהלך הסיור, עם הילטרוד ורולנד ניידהרדט מהילדנבורג גרמניה