יולי 2015 - מסע שורשים לקובל ולאתר ההנצחה בגיא ההריגה - בכובה
 
  סרטה של יעל דיין, בתו של יצחק קרמר בן גיטל לבית מוטיוק מקובל  
 
  סרטו של יהורם וולק בן למשפחות וולק וגולדשטיין מקובל  
 
  ראיונות שצילם יהורם וולק במהלך הסיור, עם הילטרוד ורולנד ניידהרדט מאולדנבורג