2015 - טכס האזכרה השנתי לזכר יהודי קובל, מצ'יוב והסביבה. 73 שנה לרצח
צילום: Elwira Niewiera and Piotr Rosolowski  - זוג במאים ילידי פולין העוסקים בקולנוע דוקומנטרי,
שביקרו בארץ במסגרת מחקרם על היוצר הקולנועי הפולני הנודע מיכל ושינסקי- הוא משה ווקס יליד קובל